LTC Litecoin(莱特币)
¥395.50523
≈$ 58.83785 ≈ 0.01479558 BTC
24H 最高:¥530.05
24H 最低:¥168.18
是一种基于“点对点”(peer-to-peer)技术的网络货币,也是MIT/X11许可下的一个开源软件项目。
流通市值
¥240.0382亿 第4名
≈$ 3,570,960,206.7255
≈897,966.57 BTC
24H成交额
¥21.3970亿 第3名
≈$ 318,315,658.7914
≈80,044.81 BTC
发布时间: 2011-11-09
官网: --
白皮书: --
交易对
数据来源:aicoin
交易所
价格
成交量
成交额
成交额占比
操作
Bitfinex
LTC/BTC
¥402.5600
¥1.3378万
¥196.1617万
0.09%
Bitfinex
LTC/USD
¥403.0500
¥13.8223万
¥0.2177亿
1.01%
Bitbay
LTC/PLN
¥394.4200
¥0.1665万
¥11.7239万
0.00%
Bitbay
LTC/USD
¥402.9800
¥0.0000
¥0.0000
0.00%
Bitbay
LTC/BTC
¥391.6000
¥26.5367
¥0.3774万
0.00%
Bitbay
LTC/EUR
¥419.2000
¥0.8851
¥0.0000
0.00%
Bit-Z
LTC/BTC
¥394.6000
¥40.5924万
¥0.5593亿
2.60%
Binance
LTC/BTC
¥394.3300
¥15.5151万
¥0.2110亿
0.98%
Binance
LTC/USDT
¥394.3800
¥21.4966万
¥0.3553亿
1.65%
Binance
LTC/ETH
¥394.2900
¥0.4372万
¥50.5849万
0.02%
交易对成交额占比
严选项目

LINK-E
链圈、币圈社交新方式!